ODSTÚPENIE OD DOHODY

 

 

Formulár na odstúpenie od Dohody o sprostredkovaní.

 

 Adresát (EASY real, s.r.o., Werferova 6, 040 11, Košice)

 Odosielateľ (identifikačné údaje Záujemcu)

 

Vec:  Odstúpenie od Dohody o sprostredkovaní.

     Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od Dohody o sprostredkovaní, ktorú som, ako Záujemca , s Vami uzatvoril dňa ..............................................

 

 

V ........................................ dňa...............................................

 

                                                                                                       .........................................

                                                                                                                    Záujemca