Provízia

Naša provízia:

Sprostredkovanie kúpy, alebo predaja nehnuteľnosti (platí objednávateľ služby):

do 150 000 €           2 - 6 % z ceny nehnuteľnosti (minimálne 900€)
150 001 - 350 000 €      2 - 4 % z ceny nehnuteľnosti
350 001 a viac €      2 - 3% z ceny nehnuteľnosti

 

Sprostredkovaní prenájmu:

  • výška jednomesačného nájomného

V cene provízie sú zahrnuté poplatky za vypracovanie zmlúv a dokumentácie k predaju, kúpe a nájmu, nehnuteľností (okrem vyhotovenia znaleckých posudkov, geodetických prác a dokumentácie). Provízia zahŕňa  tiež poplatky za overenie podpisov predávajúcich  na všetkých kópiách kúpnych zmlúv   a poplatok za  vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v riadnom konaní.

 

Trhový odhad ceny nehnuteľností:

Stanovenie ceny nehnuteľností pre dedičské, rozvodové , súdne, mimosúdne a iné vyrovnávacie konania.

Vypracovanie trhového odhadu : 100 €