Dokumenty potrebné pri predaji nehnuteľnosti

Pri predaji Vašej nehnuteľnosti potrebujete:

Byt:

 1. Aktuálny výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne účely (zabezpečíme)
 2. Kópiu katastrálnej mapy
 3. Prehlásenie správcu bytového domu (nie staršie ako 3 mesiace)
 4. Zmluvu o nadobudnutí vlastníckeho práva
 5. Súhlas spolumajiteteľov nehnuteľnosti k predaju (potrebný, ak má nehnuteľnosť viac majiteľov)

Dom:

 1. Aktuálny výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne účely (zabezpečujeme)
 2. Kópiu katastrálnej mapy
 3. Stavebné povolenie
  Stavebné plány
 4. Kolaudačné rozhodnutie
 5. Geometrický plán

Pozemok:

 • Aktuálny výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne účely (zabezpečujeme)
 • Územnú plánovaciu informáciu (ÚPI nie staršiu ako 1 rok)
 • Kópiu katastrálnej mapy (zabezpečujeme)
 • Bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ ak sa jedná o pozemok mimo zastavaného územia obce

Dokumenty pri prevode členských práv a povinností družstevného bytu:

 • Všetky kópie dokumentov podpísané a vydané príslušným bytovým družstvom užívateľom
 • Pôdorys bytu