Forma spolupráce pri predaji nehnuteľnosti

Exkluzívna spolupráca, alebo tiež nazývaná výhradná, vzniká uzavretím exkluzívnej sprostredkovateľskej zmluvy s našou realitnou kanceláriou. Táto zmluva sa uzatvára na určitú dobu, pri bytoch spravidla nepresahuje 3 mesiace a v prípade rodinných domov sa uzatvára približne na 6 mesiacov. Počas platnosti tejto zmluvy je predávajúci viazaný podmienkami zmluvy a teda by nemal s treťou osobou uzavrieť sprostredkúvanú zmluvu (t.j. kúpnu, alebo nájomnú zmluvu) bez súčinnosti s našou spoločnosťou. V opačnom prípade je predávajúci vystavený sankcii formou zmluvnej pokuty, ktorej výška je stanovená v zmluve. V prípade exkluzívnej sprostredkovateľskej zmluvy spravidla dochádza k rýchlejšiemu predaju nehnuteľnosti.

Uzavretím neexkluzívnej zmluvy o sprostredkovaní (uzatvára sa približne na obdobie ako pri exkluzívnej sprostredkovateľskej zmluve) s našou realitnou kanceláriou má predávajúci možnosť predávať nehnuteľnosť prostredníctvom našej spoločnosti, ale tiež môže nehnuteľnosť predať prostredníctvom inej realitnej kancelárie, alebo sám bez toho, aby sa vystavil zmluvnej pokute.